XXXVII festivalis „Resurrexit“

2019 m. balandžio 22 – balandžio 28 dienomis

Šiais metais vyksta XXXVII velykinės muzikos festivalis „Resurrexit“ organizuojamas Šiaulių valstybinio choro „Polifonija“. Tai seniausias reprezentacinis miesto profesionalaus meno festivalis, žinomas šalyje ir Europoje, vieną savaitę po šv. Velykų Šiaulius paverčiantis profesionalios muzikos meka.

Velykos - didžiausia krikščioniška šventė, turinti gilias tradicijas. Ji kasmet liudija Kristaus prisikėlimą. Neatsitiktinai seniausias Šiaurės Lietuvos akademinės muzikos festivalis pavadintas „Resurrexit“ vardu (resurrexit - lot. prisikėlė). Šis žodis simbolizuoja Išganytojo prisikėlimą. Be to, svarbiausi festivalio koncertai vyksta Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje, kuri yra Šiaulių miesto religinio gyvenimo centras.

Festivalį „Resurrexit“ jau seniai pamėgo šiauliečiai ir miesto svečiai. Jis – vienas svarbiausių ir įdomiausių kultūrinių renginių Šiauliuose. Jau tapo įprasta, kad festivalis vyksta Velykų savaitės metu. Šiemet planuojama surengti devynis koncertus, kurie vyks Šiaulių katedroje, Šiaulių Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje, Šiaulių kamerinėje salėje „Polifonija“, Plungės Oginskių rūmuose ir Baisogalos dvaro rūmuose.

Sveikina Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis 

Mielieji XXXVII festivalio „Resurrexit“ organizatoriai, dalyviai ir svečiai,

Kristaus Prisikėlimas mus visus veda į tiesos, meilės ir džiaugsmo gyvenimą.

Džiaugsmingas Velykų Aleliuja teprikelia mus visus naujam gyvenimui, kuriame skambėtų meilės, ištikimybės ir tiesos akordai.

Džiugių festivalio akimirkų nuoširdžiai linki

 

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

Sveikina Šiaulių miesto meras Artūras Visockas

Mielieji,

 

pirmiausiai noriu pasveikinti visus – ir dalyvius, ir klausytojus – su šv. Velykomis! Džiugu, kad gražiausią pavasario šventę lydi ir dar labiau įprasmina vienas ryškiausių Lietuvos festivalių – „Resurrexit“, visą Velykų savaitę kviečiantis pažinti didžiąją muzikos paslaptį. Mūsų laukia nepamirštami susitikimai. Esu tikras, kad muzika ne tik jungia žmones, bet ir daro juos geresnius, išmintingesnius, padeda tobulėti.

Kviečiu šiauliečius ir miesto svečius kartu įvertinti tikrąjį muzikos meno grožį.

 

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas

Sveikina Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto narys dr. Stasys Tumėnas

Prisikėlimo šviesos skleidėjai,

 

ačiū „Polifonijos“ kolektyvui, buvusiems ir dabar dirbantiems vadovams, choristams, kad jau daug metų šv. Velykų šviesa apgaubia Šiaulius, gintaro kraštą ir kiekvieną klasikinės muzikos gerbėją, suvirpindama jo sielą įstabios muzikos  garsais. Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra, viena iš pirmųjų Lietuvoje, dar tik svajojant apie Lietuvos Atgimimą, priėmusi po savo skliautais koncertuoti profesionalųjį chorą, tapo ne tik religinio išgyvenimo vieta, bet ir akademinės muzikos erdve, kurioje mes visi patiriame Prisikėlimo slėpinį.

Sveikinu unikalaus Lietuvoje festivalio sumanytojus, tęsėjus, atlikėjus, kurie, pasitelkę muziką, profesionalumą ir atsidavimą, papuošia Išganytojo žinią sakralia elegantiška muzika, kuri šimtmečių kūrinius priverčia skambėti žmogaus ir Dievo susitikimo tyloje.

Itin džiugu, kad festivalis „Resurrexit“ tęsia ir plečia tarptautinį muzikų bendradarbiavimą, leidžiantį Lietuvos gyventojams, ypač gyvenantiems regionuose, susipažinti su kitų šalių kolektyvų atliekamais pasaulinio meno kūriniais. Bendri pasirodymai ne tik Šiauliuose, bet ir regionuose, liudija vienijančią muzikos kalbą, tarnystę klasikai ir žmonijos kultūrai.

Mielieji festivalio dalyviai, linkiu Jums, kad šv. Velykų savaitė taptų sielą gaivinančia versme, leidžiančia suvokti, kodėl Dievas mirė ir prisikėlė dėl žmogaus išganymo. Tiesa, kad Didžioji savaitė yra apmąstymo, atsinaujinimo, o ne atsitvėrimo, sustabarėjimo metas. Teskamba šv. Velykų varpai ir Jūsų balsai, kurie dovanoja atgimimą, viltį ir Dievo valios atpažinimą.

 

Su pagarba –

Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto narys dr. Stasys Tumėnas

Sveikina Festivalio „Resurrexit“ meno vadovas Tomas Ambrozaitis

 

Mieli mūsų festivalio „Resurrexit“ ištikimieji klausytojai, šiauliečiai bei svečiai!

XXXVII tarptautinis festivalis „Resurrexit“ vėl kviečia visus susiburti Atvelykio savaitėje, susitikti su Lietuvos bei užsienio muzikais toje stebuklingoje puotoje – Muzikos Šventėje! Kaip kiekvieną pavasarį taip ir šiemet koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ komanda įdėjo daug išmonės ir fantazijos, norėdami šį festivalį padaryti Jums, mielieji, išskirtiniu.

Sveikinu visus su Šv. Velykomis! Sveikinu su Pavasariu! Visus te sujungia L. van Beethoven‘o 9-tosios simfonijos finalo – Odės Džiaugsmui – žodžiai: „Susijunkit, milijonai, pabučiavime karštam“!!!

Su Festivaliu, mielieji!

 

Festivalio „Resurrexit“ meno vadovas Tomas Ambrozaitis