ANSAMBLIS „AR‘S MUSICA“ (Lietuva)

„AR’s Musica“ – tai profesionalius muzikantus vienijantis kamerinis ansamblis, kurio ašimi jau yra tapusi baroko muzika. „AR’s Musica“ gimė iš noro sukurti neapčiuopiamą erdvę tokiam muzikos menui, kuris pakylėtų, vestų į šviesą, džiaugsmą, harmoniją – tokia ir yra baroko muzika“, – sako ansamblio idėjos sumanytojas fleitininkas Andrius Radziukynas. Tačiau vien ja ansamblis neapsiriboja – „AR‘s Musica“ nariai nuolat ieško žaismingo, kūrybiško santykio su įvairiais žanrais, žymius klasikos kūrinius derina su šiuolaikinių kompozitorių kūryba, ieško paralelių, naujų interpretavimo formų ir galimybių.

Ansamblis per metus parengia po dvi naujas programas, koncertuoja Vilniaus kongresų rūmuose, Kauno valstybinėje filharmonijoje, Šiaulių valstybinio choro „Polifonija“ organizuojamame muzikos festivalyje „Resurrexit“, Lietuvos rašytojų sąjungos renginiuose. Jau kelerius metus kartu grojantis kolektyvas 2018 m. nusprendė pasivadinti „AR‘s Musica“ vardu. „Žodis „ars“ išvertus iš lotynų kalbos reiškia „meną“, „įgūdį“, tačiau jo indoeuropietiškos šaknies prasmė taip pat yra „būti kartu“, „sujungti“. Vadinasi, visi mes čia esame sujungti muzikos meno“, – pasakoja A. Radziukynas.

„AR’s Musica“ nariai taip pat groja ir kituose žymiuose, pripažinimo sulaukusiuose kameriniuose ansambliuose: Andrius Puplauskis – Šv. Kristupo kvintete, Ieva Sipaitytė – kvartete „Chordos“, Toma Bandzaitytė ir Ričardas Vytas – ansamblyje „Musica Humana“, Povilas Jacunskas – trio „FortVio“, Arnas Kmieliauskas – ansambliuose „Microorkéstra“ ir „Twenty Fingers Duo“. Visi ansamblio muzikantai yra Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro nariai (meno vadovas ir vyr. dirigentas Gintaras Rinkevičius).


ANSAMBLIS „AR‘S MUSICA“ (Lithuania)

 

“AR’s Musica“ is a chamber ensemble that unites professional  musicians, and baroque music has become the centre of this ensemble. “AR’s Musica“ was born from the desire to create an intangible space for such musical art that would rise, lead to light, joy, harmony – and such is Baroque music, ”says flutist Andrius Radziukynas, the initiator of the ensemble. However, the ensemble is not limited to such music – the members of “AR’s Musica” are constantly looking for a playful, creative relationship with various genres, combining remarkable classical works with the creation of contemporary composers, looking for parallels, new forms and opportunities of interpretation.

The ensemble prepares two new programs per year, performs at Vilnius Congress Hall, Kaunas State Philharmonic Hall, music festival Resurrexit organised by Šiauliai State Choir “Polifonija”, and events of Lithuanian Writers’ Union. In 2018, the members of the band, who had been playing together for several years, decided to name themselves “AR’s Musica”. “The word“ ars „translated from Latin means “art”, “skill”, but the meaning of its Indo-European root is also “to be together”, “to unite”. “Hence, all of us here are connected by the art of music”, says Mr A. Radziukynas.

The members of “AR’s Musica” also play in other well-known chamber ensembles: Mr Andrius Puplauskis – in St. Christopher’s Quintet, Ms Ieva Sipaitytė – in “Chordos” Quartet, Ms Toma Bandzaityte and Mr Ričardas Vytas – in “Musica Humana”, Mr Povilas Jacunskas – in trio “FortVio”, Mr Arnas Kmieliauskas – in ensembles “Microorkéstra” and “Twenty Fingers Duo”. All musicians of the ensemble are the members of the Lithuanian State Symphony Orchestra (art director and chief conductor Gintaras Rinkevičius).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *