LINA MARIJA SONGAILĖ (smuikas, Lietuva)

Lina Marija Songailė (Domarkaitė) – jaunosios kartos smuikininkė, konkursų laureatė, aktyviai koncertuojanti Europoje ir už jos ribų. 2014-2018 m. ,,Grammy” apdovanojimą laimėjusio orkestro „Kremerata Baltica“, vadovaujamo legendinio smuikininko Gidon Kremer, narė. Su šiuo orkestru grota garsiausiose pasaulio koncertų salėse (Carnegie Hall, Suntory Hall, Elbphilharmonie, Berliner Philharmonie, Musikverein).

Lina Marija yra Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos absolventė (mokytojos Saulutės Domarkienės smuiko klasė). 2006-2008 m. mokėsi Italijoje, Imolos muzikos akademijoje „In Contri col Maestro”. Smuikininkė studijavo prestižiniuose Europos menų universitetuose: 2012m. bakalauro studijas baigė Austrijoje „Universität für Musik und darstellende Kunst Graz“ (prof. Silvia Marcovici smuiko klasė). 2014 m. magistro laipsnį aukščiausiais įvertinimais įgijo Šveicarijoje „Conservatorio della Svizzera italiana”, Lugano (prof. Pavel Berman smuiko klasė).

Lina Marija Songailė yra daugelio nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatė: I-oji vieta, ryškiausios Lietuvos atlikėjos vardas tarptautiniame „Gradus ad Parnassum” konkurse Kaune, I-oji premija festivalyje „Gasparo da Salo” Italijoje. Sėkmingi soliniai pasirodymai tarptautiniuose festivaliuose: „Vladimir Spivakov invites“ (Rusija), „Gasparo da Salo” (Italija), „Pažaislio muzikos festivalis“, „Livorno Music Festival” (Italija) ir kt. Griežė solo su kameriniais ir simfoniniais orkestrais Lietuvoje bei užsienyje, bendradarbiaujant su dirigentais prof. S. Sondeckiu, I. Lapinsch, A. Kruzkov, P. Berman.

Lina Marija tobulinosi pas smuiko meno meistrus: Ivry Gitlis, Liana Issakadze, Yuri Mazurkevich, Dana Pomeransaitė-Mazurkevich, Ayke Agus, Zakhar Bron.

„Gustav Mahler Jugendorchester“ narė (2013 m.), European Philharmonic of Switzerland narė (2017 m.).

2014 metais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu, Linai Marijai suteiktas meno kūrėjo statusas.

Nuo 2017 m. smuikininkė dėsto LMTA Klaipėdos fakultete (2017-2018 m. Klaipėdos universiteto Menų akademija) ir Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijoje.


LINA MARIJA SONGAILĖ (Violin, Lithuania)

 

Ms Lina Marija Songailė (Domarkaitė) is a young generation violinist, laureate of competitions, performing actively in Europe and beyond. In 2014-2018, she was a member of the Grammy award-winning orchestra “Kremerata Baltica”, led by legendary violinist Gidon Kremer. She has played with this orchestra in the world’s most famous concert halls (Carnegie Hall, Suntory Hall, Elbphilharmonie, Berliner Philharmonie, Musikverein).

Ms Lina Marija is a graduate of Klaipėda Eduardas Balsys Art Gymnasium (the violin class of the teacher Ms Saulutė Domarkienė). In 2006-2008 she studied at the Imola Music Academy “In Contri col Maestro” in Italy. The violinist studied at the prestigious European universities of arts: in 2012 she graduated from the “Universität für Musik und Darstellende Kunst Graz” with a bachelor’s degree (violin class by Prof. Silvia Marcovici). In 2014, she received her Master’s degree with the highest marks in Switzerland, “Conservatorio della Svizzera Italiana”, Lugano (violin class by Prof. Pavel Berman).

Ms Lina Marija Songailė is a laureate of many national and international competitions: she won the 1st prize, and the name of the most prominent Lithuanian performer at the international competition “Gradus ad Parnassum” in Kaunas, the 1st prize at “Gasparo da Salo” festival in Italy. Successful solo performances at international festivals: “Vladimir Spivakov Invites” (Russia), “Gasparo da Salo” (Italy), “Pažaislis Music Festival”, “Livorno Music Festival” (Italy) and others. She has plaid solo with chamber and symphony orchestras in Lithuania and abroad in cooperation with the conductors prof. S. Sondeckis, I. Lapinsch, A. Kruzkov, P. Berman.

Ms Lina Marija has perfected herself with violin art masters: Ivry Gitlis, Liana Issakadze, Yuri Mazurkevich, Dana Pomeransaitė-Mazurkevich, Ayke Agus, Zakhar Bron.

She is a member of “Gustav Mahler Jugendorchester“ (2013), European Philharmonic of Switzerland (2017).

In 2014, the Minister of Culture of the Republic of Lithuania issued an order granting Ms Lina Marija the status of art creator.

Since 2017, the violinist teaches at the LAMT Faculty of Klaipėda (2017-2018 Klaipėda University Academy of Arts) and Klaipėda Eduardas Balsys Art Gymnasium.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *