Tomas Ambrozaitis

TOMAS AMBROZAITIS

Gimė 1979 m. rugpjūčio 8 d. Klaipėdoje. Baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, yra muzikos magistras, meno licenciatas, Klaipėdos universiteto docentas. Stažavosi Leipzig‘o „Feliks‘o Mendelsohn‘o Bartholdy“ aukštojoje muzikos ir teatro akademijoje, nuolat dalyvauja įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose Lietuvoje ir užsienyje.

Nuo 2001 m. dirbo pedagoginį darbą bei dirigavo įvairiems muzikos kolektyvams, tokiems, kaip Klaipėdos mišrus choras „Aukuras“, Klaipėdos koncertų salės kamerinis orkestras ir kt.

2011 – 2016 m. vadovavo Šiaulių valstybiniam kameriniam chorui „Polifonija“.

Nuo 2015 m. yra Klaipėdos Jaunimo simfoninio orkestro dirigentas, nuo 2016 m. – Klaipėdos muzikos akademijos docentas ir Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro dirigentas. 2017 m. paskirtas šio teatro vyriausiuoju dirigentu.

Tomas Ambrozaitis nuo 2005 m. yra Lietuvos chorų sąjungos narys, eilę metų buvo Klaipėdos miesto kultūros tarybos narys, nuo 2015 m. yra Lietuvos liaudies kultūros centro chorų ekspertas-konsultantas.

Koncertinėje veikloje išskiriamos jo parengtos ir įgyvendintos koncertinės programos bei meniniai projektai su Klaipėdos berniukų ir jaunuolių choru „Gintarėlis“ bei Šiaulių valstybiniu kameriniu choru „Polifonija“ su įvairiais orkestrais Lietuvoje ir užsienyje (Vokietijoje, Austrijoje, Latvijoje, Kroatijoje ir kt.)

Ypatingą vietą Tomo Ambrozaičio kūrybinėje biografijoje užima Dainų šventės, kur nuo 2007 m. periodiškai jis yra Dainų dienos vyriausias dirigentas.

Kaip meno ekspertas ir vertintojas, Tomas Ambrozaitis dalyvauja įvairių konkursų ir festivalių bei Dainų švenčių vertinimo komisijose.

Tarptautinio velykinės muzikos festivalio „Resurrexit“ meno vadovas.

Su Šiaulių valstybiniu kameriniu choru „Polifonija“ parengė ir išleido kompaktines plokšteles „Lietuviškas motetas“, Nijolės Sinkevičiūtės „Oi, ant kalno“, Donato Zakaro „Nors žvaigžde tu pakiltum…“.

2016- 2017 koncertiniame sezone, tapęs Klaipėdos muzikinio teatro vyriausiuoju dirigentu, jis parengė 5 premjeras: G.Puccini „Bohema“, P.Chaikovskij „Jolanta“, A.Adam „Žizel“, R. Leoncavallo opera „Pajacai“, G.Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Taip pat tęsia kitų dirigentų pastatytas programas: J.Liepinš „Paryžiaus katedra“. J.Štrauso valsų programa, popuri „Bitlų šou“, M.K. Čiurlionio kūrinių programa.

2017 m. T. Ambrozaitis apdovanotas Karalienė Luizės medaliu už nuopelnus Klaipėdos miesto švietimui ir kultūrai.

2017-2018 m. koncertiniame sezone KVMT sceną išvydo 2 nacionalinės premjeros: G. Kuprevičiaus opera „Prūsai“ bei A. Kučinsko opera vaikams „Žvaigždžių opera“.

2019 metus dirigentas pradėjo iškilmingu koncertu, skirtu kompozitoriaus E. Balsio 100-mečiui paminėti, kuriame skambėjo I koncertas smuikui ir orkestrui bei simfoninė siuita pagal baletą „Eglė Žalčių karalienė“. Kūrinius atliko smuikininkė Lina Marija Songailė ir KVMT orkestras.

Aktyviai dalyvauja šalies muzikiniame gyvenime, aktyviai propaguodamas lietuvišką chorinę muziką.


TOMAS AMBROZAITIS (Conductor, Lithuania)

 

Mr Tomas Ambrozaitis has graduated from the Lithuanian Academy of Music and Theatre, he is a Master of Music, Art Licentiate and Associate Professor at Klaipėda University. He has had a professional internship at Leipzig’s Feliks Mendelsohn Bartholdy Higher Music and Theatre Academy, and participates regularly in various refresher courses in Lithuania and abroad.

Since 2001 he has been working pedagogical work and conducting various music groups such as Klaipėda Mixed Choir “Aukuras”, Klaipėda Concert Hall Chamber Orchestra, etc. In 2011 – 2016 he led the State Chamber Choir of Šiauliai “Polifonija”.

Since 2015 he has been conductor of Klaipėda Youth Symphony Orchestra, and since 2016 – Associate Professor at Klaipėda Music Academy and conductor of Klaipėda State Musical Theatre. In 2017, he was appointed to be a Chief Conductor of this theatre.

Since 2005, Mr Tomas Ambrozaitis has been a member of the Lithuanian Choral Union, has been a member of Klaipėda City Culture Council for a number of years and since 2015 has been an expert-consultant for the choirs of the Folk Culture Centre of Lithuania.

Concert programs include concert programs and art projects with Klaipėda Boys and Youth Choir “Gintarėlis” and Šiauliai State Chamber Choir “Polifonija” with various orchestras in Lithuania and abroad (Germany, Austria, Latvia, Croatia, etc.), which he has prepared and implemented.

Song festivals play a special role in Mr Tomas Ambrozaitis’ creative biography, where he has periodically been the chief conductor of the Song Day since 2007.

As an art expert and evaluator, Mr. Tomas Ambrozaitis participates in the evaluation commissions of various competitions and festivals as well as Song Celebrations.

He is the artistic director of the International Festival “Resurrexit“.

With Šiauliai State Chamber Choir “Polifonija”, he prepared and released the following CDs: “Lithuanian Motet”, Nijolė Sinkevičiūtė’s  “Oi, ant kalno”, Donatas Zakaras’ “Nors žvaigžde tu pakiltum …”.

During the 2016-2017 concert season, having become the chief conductor of the Klaipėda Musical Theater, he produced 5 premieres: G. Puccini’s “La bohème”, P. Tchaikovsky’s “Iolanta”, A. Adam “Giselle”, R. Leoncavallo’s opera “Pagliacci”, G. Rossini’s “The Barber of Seville”. He also continues the programs presented by other conductors: J. Liepinš’s “Paris Cathedral”, the program of J. Strauss’ waltzes, “The Beatles Show“, the program of M. K. Čiurlionis’ works.

In 2017, Mr. Ambrozaitis was awarded the Queen Luise Medal for his merits in Klaipeda City education and culture.

In the 2017-2018 concert season, two national premieres were on stage at Kaunas State Musical Theatre: opera by G. Kuprevičius “Prūsai” (Prussians) and opera by A. Kučinskas for children “Žvaigždžių opera” (Star Opera).

The conductor began the year 2019 with a solemn concert designated to celebrate the 100th anniversary of the composer E. Balsys, where the first concert for violin and orchestra as well as the Symphony Suite under the Ballet “Eglė žalčių karalienė” (Egle the Queen of Grass-snakes) were performed. The musical works were performed by violinist Lina Maria Songailė and Kaunas State Musical Theatre Orchestra.

He participates actively in the country’s musical life promoting Lithuanian choral music.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *