VILIMAS NORKŪNAS (vargonai, Lietuva)

Vilimas Norkūnas senąja muzika susižavėjo 2002 metais Zalcburge (Austrija), studijuodamas vargonų ir sakralinės muzikos specialybes Mocarteumo universitete (prof. Heribert Metzger klasėje). Čia pradėjo mokytis groti klavesinu, klavikordu, hamerklavyru ir studijuoti basso continuo. 2006 m. Vilimas Norkūnas laimėjo I-ąją vietą J. Žuko jaunųjų vargonininkų konkurse. Nuo 2008 metų studijas tęsė Graco menų universitete, kuriame 2011 metais įgijo sakralinės muzikos ir vargonų magistro laipsnį (prof. Ulrich Walther vargonų klasėje), 2012 metais – chorinio dirigavimo magistro laipsnį (prof. Johannes Prinz klasėje). 2014 metais su pagyrimu baigė klavesino studijas (prof. Michael Hell klasėje), kurių metu ypatingą dėmesį skyrė basso continuo, gilinosi į kamerinės muzikos atlikimo subtilybes.

Koncertavo su Stirijos barokiniu orkestru „Neue Hofkapelle Graz“ (Austrija), Gustavo Mahlerio jaunimo orkestru (2009 m.), Šv. Kristoforo orkestru, konsortu „Brevis“, chorais „Jauna muzika“, „Brevis“, „Aukuras“, įvairiais ansambliais. Dalyvavo tarptautiniame senosios muzikos festivalyje Lione (Prancūzija).

Vilimas yra vienas senosios muzikos ansamblio „Chiaroscuro“ įkūrėjų ir narių. Kartu su šiuo ansambliu jis pasirodė tarptautiniame festivalyje „Banchetto musicale 2015“. Kolektyvas keliauja po Lietuvą su teatralizuota muzikine programa „Affetti musicale“. Savo programa „Rosa das Rosas“ ansamblis papuošė Salų muzikos festivalį, paruošė ir pristatė programą skirtą C. Ph. Emanuelio Bacho 300-osioms gimimo metinėms.

  1. Norkūnas taip pat surengė nemažai koncertų su barokinio smuiko virtuoze Ūla Kinderyte (JAV).


VILIMAS NORKŪNAS (Organ, Lithuania)

 

Mr Vilimas Norkūnas was fascinated by old music in 2002 in Salzburg (Austria), studying organ and sacred music at the University of Mozarteum (in the class of Prof. Heribert Metzger). Here he began learning to play harpsichord, clavichord, hammerklavier and study bass continuo. In 2006, Mr Vilimas Norkūnas won the 1st prize at the Young Organist Competition of J. Žukas. Since 2008, he has continued his studies at the University of Arts in Graz, where he received a Master’s degree in Sacred Music and Organ (2011) in the organ class of Prof. Ulrich Walther, and in 2012 – a Master of Choral Conducting (in the class of Prof. Johannes Prinz). In 2014, he graduated with honours harpsichord studies (in the class of Prof. Michael Hell), during which he paid special attention to bass continuo and studied the subtleties of chamber music.

He performed with the Styrian Baroque Orchestra “Neue Hofkapelle Graz” (Austria), Gustav Mahler Youth Orchestra (2009), St. Christopher’s Orchestra, Consort “Brevis”, choirs “Young Music”, “Brevis”, “Aukuras”, and various ensembles. He participated in the International Old Music Festival in Lyon (France).

Mr Vilimas  is one of the founders and members of the old music ensemble “Chiaroscuro”. Together with this ensemble he appeared at the international festival “Banchetto Musicale 2015”. The band travels around Lithuania with a theatrical musical program “Affetti Musicale”. The ensemble embellished the Salos Music Festival with its program “Rosa das Rosas”, prepared and presented the program for C. Ph. Emmanuel Bach’s 300th Birthday.

  1. Norkūnas also held a number of concerts with baroque violin virtuoso Ūla Kinderyte (JAV).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *