Wojciech Waleczek (fortepijonas, Lenkija)

Wojciech Waleczek tarptautinėje muzikų bendruomenėje yra žinomas kaip pianistas, pasižymintis ypač aukštais atlikimo standartais. 1980 m. gimęs menininkas išsiskiria turtinga koncertine karjera, su simfoniniais orkestrais skambinęs solinius fortepijono rečitalius ir kamerinės muzikos koncertus 26 Europos šalyse bei Kazachstane, Jordanijoje, Tunise, Palestinoje, Alžyre, Turkijoje, Irane, Irake, Japonijoje, Argentinoje, Gajanoje, Suriname, Kanadoje ir JAV.

Jis pasirodė kaip solistas su šių filharmonijų orkestrais: Bydgoszcz, Kalisz, Karlovi Varų, Kielce, Koszalin, Liublino, Lodzės, Opolės, Rzeszów, Torunės, Ščecino, Wałbrzych, Vroclavo, Zabrze, Sinfonia Iuventus, Lenkijos kameriniu filharmonijos orkestru Sopote, Capella Bydgostiensis, Bethoveno akademiniu orkestru Krokuvoje, Lenkijos radijo orkestru Varšuvoje, Elbląg kameriniu orkestru, Kaposvar simfoniniu orkestru, Moldavijos nacionaliniu kameriniu orkestru, Amano simfoniniu orkestru, Akademinio teatro simfoniniu orkestru Briest mieste. Jis bendradarbiavo su daugeliu dirigentų, įskaitant: M. J. Błaszczyk, Ł. Borowicz, K. Bumann, G. Chmura, S. Chrzanowski, M. Diadiura, M. Dworzyński, C.  Joon-Gun, M. Gawroński, Cz. Grabowski, I. Hobson, G. Kerenyi, V. Kiradijev, J. Kosek, M. Lebel, M. Nesterowicz, M. Metelska, O. Palymsky, D. Pavilionį, M. Pijarowski, P. Przytocki, W. Rajski, J. Rogalą, Z. Rychert, J. Salwarowski, M. Sidiq, R. Silvą, M. Smolij, A. Sosnovsky, M. Sugar, P. Veneri, T. Wojciechowski, M. Wolniewski, J. M. Zarzycki, M. Żółtowski, B. Żurakowski.

2014 metais leidykla „Naxos“ išleido Waleczek‘o kamerinės muzikos albumą „Liszt – music for violin and piano“ (Listo muzika smuikui ir fortepijonui), įrašytą kartu su smuikininku Voytek Proniewicz.

2017 metais Austrijos įrašų kompanija „Capriccio“ išleido jo solinę kompaktinę plokštelę „Liszt-Etudes de Paganini, Transcendental Etudes after Paganini“ (Liszt-Etudes de Paganini, Transcendentiniai etiudai pagal Paganini).

Jo ryškiausi pasiekimai:

– 3-ioji vieta, Arthur Rubinstein konkurse, kurį įsteigė Aniela Rubinstein, ir specialusis Kościuszko fondo Niujorke prizas Antrajame tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse „Arthur Rubinstein prisiminimui“ Bydgoszcz mieste, Lenkijoje (1996 m.),

– pirmoji vieta ir prizas už geriausią koncerto atlikimą  4-tajame F. Listo Nacionaliniame fortepijono konkurse Vroclave, Lenkijoje (1997 m.),

– trečioji vieta 7-ąjame F. Listo tarptautiniame fortepijono konkurse  „Premio Mario Zanfi“ Parmoje, Italijoje (2000 m.),

– antroji vieta Jaunųjų muzikų festivalyje Gdanske, Lenkijoje (2002 m.),

– trečioji vieta šeštajame Tarptautiniame fortepijono konkurse Palerme, Italijoje  (2005 m.),

– trečioji vieta trečiajame F. Listo tarptautiniame  fortepijono konkurse  Vroclave, Lenkijoje (2005 metais).

2003 metais Wojciech Waleczek su pagyrimu baigė Muzikos akademiją Katovicuose, Lenkijoje, fortepijono klasę pas profesorių Zbigniew Raubo. Jis įgijo Humanitarinių mokslų laipsnį ir Habilituoto humanitarinių mokslų daktaro laipsnį Muzikos akademijoje Bydgoščiuje, Lenkijoje (2014-2017 m.).

Pianistą apdovanojo Lenkijos Respublikos Premjeras Ministras ir Kultūros Ministras, Katovicų ir Glivicių prezidentai bei Silezijos provincijos apskrities taryba ir daugelis kitų privačių bei viešųjų institucijų.

Greta koncertinės veiklos jis dirba docentu Katovicuose Silezijos universiteto muzikos institute.


WOJCIECH WALECZEK (Piano, Poland)

 

Wojciech Waleczek is recognized internationally as a pianist with uncompromisingly high standards in performance. Artist, born in 1980, has been pursuing a robust concert career playing as soloist with symphonic orchestras, solo piano recitals and chamber music concerts in the 26 countries Europe as well as in Kazachstan, Jordan, Tunesia, Palestina, Algeria, Turkey, Iran, Iraq, Japan, Argentina, Guyana, Suriname, Canada and the USA.

He has appeared as a soloist with the orchestras of the following philharmonics: Bydgoszcz, Kalisz, Karlovy Vary, Kielce, Koszalin, Lublin, Łódź, Opole, Rzeszów, Toruń, Szczecin, Wałbrzych, Wrocław, Zabrze, Sinfonia Iuventus, Polish Chamber Philharmonic Sopot, Capella Bydgostiensis, Beethoven Academy Orchestra in Cracow, Polish Radio Orchestra in Warsaw, Elbląg Chamber Orchestra, Kaposvar Symphony Orchestra, National Chamber Orchestra of Moldova, Amman Symphony Orchestra, Symphonic Orchestra of Academic Theatre in Briest. He co-operated with many conductors, including: M. J. Błaszczyk, Ł. Borowicz, K. Bumann, G. Chmura, S. Chrzanowski, M. Diadiura, M. Dworzyński, C.  Joon-Gun, M. Gawroński, Cz. Grabowski, I. Hobson, G. Kerenyi, V. Kiradijev, J. Kosek, M. Lebel, M. Nesterowicz, M. Metelska, O. Palymsky, D. Pavilionis, M. Pijarowski, P. Przytocki, W. Rajski, J. Rogala, Z. Rychert, J. Salwarowski, M. Sidiq, R. Silva, M. Smolij, A. Sosnovsky, M. Sugar, P. Veneri, T. Wojciechowski, M. Wolniewski, J. M. Zarzycki, M. Żółtowski, B. Żurakowski.

In 2014 Waleczek`s chamber music album recorded together with violinist Voytek Proniewicz “Liszt – music for violin and piano” was released by Naxos.

In 2017 his solo cd “Liszt-Etudes de Paganini, Transcendental Etudes after Paganini” was released by Austrian record label Capriccio.

His numerous achievements include:

– The 3rd prize, Arthur Rubinstein Prize founded by Aniela Rubinstein and a special prize of the Kościuszko Foundation in New York at The 2nd International Competition for Young Pianists „Arthur Rubinstein in memoriam“ in Bydgoszcz, Poland (1996),

– The 1st prize and the prize for the best performance of a concerto at the 4th F. Liszt National Piano Competition in Wrocław, Poland (1997),

– The 3rd prize at the 7th F. Liszt International Piano Competition “Premio Mario Zanfi” in Parma, Italy (2000),

– The 2nd prize at the Young Musicians` Festival in Gdansk, Poland (2002),

– The 3rd prize at the 6th International Piano Seiler Competition in Palermo, Italy (2005),

– The 3rd prize at the 3rd F. Liszt International Piano Competition in Wrocław, Poland (2005).

Wojciech Waleczek has graduated with a distinction from the Academy of Music in Katowice, Poland in a piano class of Prof. Zbigniew Raubo in 2003. He received the degrees of Doctor of Arts and Habilitated Doctor of Arts from the Academy of Music in Bydgoszcz, Poland (2014 and 2017).

Pianist was awarded by the Prime Minister and the Minister of Culture of the Republic of Poland, by the presidents of Katowice and Gliwice as well as by the Regional Council of the Silesian Province and many other private and public institutions.

Beside concert activity he works as an Assistant Professor at the Music Institute of the Silesian University in Katowice.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *